Ratno predsjedništvo Srpske Republike Bosne i Hercegovine pokušalo je, prije mog dolaska na Pale, Odlukom o formiranju Ratnih predjedništava po opštinama da uspostavi organizacionu strukturu vlasti od opština ka predsjedništvu. U periodu od aprila do juna 1992. godine opštinama su upravljali Krizni štabovi koji su formirani odlukama SDS-ovih organa, a na tzv. republičkom nivou vrhovni organ bio je Savjet za nacionalnu bezbjednost koga je formirala Skupština srpskog naroda, na Palama, krajem marta 1992. godine.

Karadžić mi se požalio da Odluka o formiranju ratnih predsjedništava nikako da zaživi i da on ima velikih problema sa uspostavljanjem komunikacija sa Kriznim štabovima po opštinama.

- Krizni štabovi neće se sami ukinuti. Najviše što ste, ovom Odlukom, mogli postići je da krizni štabovi promjene ime u ratna predsjedništva. Time se skoro ništa ne dobija. Kako god da se zovu opet su to iste grupe ljudi, koje su zaposjele vlast u svojim opštinama, sa manje ili više želje za saradnjom sa republičkim predsjedništvom. Predlažem da uradimo slijedeće: odredićemo ljude koji će sa ovlašćenjima Predsedništva, otići u opštine, tamo formirati grupe koje će, takođe, dobiti ovlašćenja Predsjedništva ali za opštinski nivo, a njihov glavni zadatak biće organizovanje konstituirajućih opštinskih skupština od odbornika koji su izabrani, na izborima, 1990. godine. To je i logično jer na republičkom nivou imamo poslanike izabrane te iste godine. Opštinske skupštine izabraće opštinske vlade /izvršne odbore/ i svi će, u skladu sa Ustavom, obavljati svoje poslove.Proučio sam tekst spomenute odluke i vidio gdje su problemi:

Mogu, prvi, krenuti u jedan broj opština, da obavim poslove formiranja tih opštinskih tijela... - iznio sam Karadžiću svoje viđenje rješenja problema.

 

- Ja sam mislio da, do kraja rata, imamo samo republičku skupštinu od legalno izabranih poslanika, a da po opštinama SDS-ovi opštinski odbori, preko ratnih predsjedništava, kontrolišu vlast - bio je Karadžićev komentar.

- Kako god uzmete opet će SDS kontrolisati vlast. Po opštinama najviše odbornika ima SDS. Ali, ovo što predlažem legitimnije je - rekao sam.

- Kako bi zvali te ljude koji će otići do opština? Imao sam ideju da u pravcu ratnih predsjedništava idu naši povjerenici - nastavio je dr Karadžić.

- Ti ljudi koji će dobiti ovlašćenja Predsjedništva svakako moraju uživati povjerenje pa je naziv povjerenik odgovarajući, a onda bi i opštinska tijela mogla biti opštinska povjereništva - predložio sam.

- Odlično, stavite to na papir pa da još jednom proanaliziramo!

Tekst Odluke o formiranju ratnih povjereništava po opštinama i imenovanju republičkih povjerenika napisao sam za manje od sat vremena.

- Ovo, da republički povjerenik imenuje ljude po svom izboru – ne mogu prihvatiti – SDS je dobio izbore i on mora biti odgovoran i za konstituisanje i za vršenje vlasti - bilo je jedino sa čime se Karadžić nije složio.

- Mislim da bi bilo bolje da novi ljudi organizuju konstituisanje opštinskih skupština. Znam da građani, u mojoj Opštini Novo Sarajevo, nisu bili zadovoljni ni radom ni sastavom kriznog štaba. Pretpostavljam da je i u drugim opštinama slično!

- Ne mogu to prihvatiti - bio je kategoričan Karadžić.

- U redu! Neka ljudi iz krizmih štabova daju svoje prijedloge, Vi to ovjerite, a republički povjerenik nadziraće njihove aktivnosti do konstituisanja opštinskih skupština - složio sam se uz malu sugestiju.

- Može tako! Republički povjerenik, narodni poslanik, predsjednik SDS u toj opštini,

neko od uglednih građana i neko iz privrede - predložio je i nastavio:

- Razmislite, molim Vas o ljudima koji bi mogli biti povjerenici i dogovorite se s Ilijom Guzinom da, u večerašnjem dnevniku, sve ovo objasnite.

Upoznao sam sa ovim Nikolu Koljevića, a on mi je rekao da je, tih dana, na Palama, vidio Nikolu Poplašena i Milimira Mučibabića, profesore sa sarajevskih fakulteta – filozofskog i pravnog i predložio da ih pozovem da budu povjerenici za neke opštine.

 

- Ovo je početak stvaranja države na terenu - rekao je Milimir Mučibabić čuvši šta sam dogovorio s Karadžićem.

 

  Pročitali ste odlomak iz knjige dr Dragana Đokanovića "Republika Srpska"

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com